Facebook
 • Welkom
  Welkom bij
  YOURBOOST
  Het onwikkelen van webshops, het verzorgen van communicatie en
  online marketing of het optimaliseren van online conversie.

Vraag een gratis demo website aan
responsive - seo - eigen beheer
onderhoud - social media

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door u aangewezen en aan YourBoost bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan YourBoost retourneren, conform de door YourBoost verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan YourBoost p/a : YourBoost Beliëstraat 12A 5171  PN Kaatsheuvel t.a.v. afd. Customer Service Of u mailt naar: info@yourboost.nl
 4. Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, zoals genoemd in de algemene voorwaarden.
 5. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, zult u zich richten naar YourBoost bij het en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan YourBoost p/a : Postadres: Schubertstraat 16, 5171 BS, Kaatsheuvel Bezoekadres: YourBoost, Belgiëstraat 12A, 5171  PN Kaatsheuvel t.a.v. afd. Customer Service Of u mailt naar: info@yourboost.nl

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal YourBoost het bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. YourBoost kan het herroepingsrecht van u uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien YourBoost dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door YourBoost tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn voor u of voor uw onderneming;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop YourBoost geen invloed heeft;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Heeft u vragen?
Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op!